All the things you are – Paul Desmond’s solo


Een prachtige melodieuze solo van Paul Desmond. Van het album “Two of a Mind”.  De noten vind je hier

Ik licht  er even een paar fragmenten uit zodat je  het maximale rendement uit  het bestuderen van de solo kunt halen.

In het thema van “all the things you are” wordt voornamelijk de terts van elk akkoord gespeeld.  De meeste noten duren een hele maat. Een uitstekende intonatie oefening; zorg er voor dat je goed luistert naar de zuiverheid van je noten.  Je kunt hier voor eventueel een koptelefoon gebruiken. Op die manier kun je goed eventuele kleine verschillen opsporen en verhelpen.

de 2e bladzij begint met  de aanloop naar de solo.  Dit is het eerste lijntje van Desmond.

En daar hebben we meteen een techniekje te pakken wat Desmond veel gebruikt in deze solo; Hij creëert  een motiefje met de beschikbare akkoordtonen.  De dalende beweging van de eerste twee noten (A en G) wordt voortgezet in het tweede groepje ( F en E).  De lange noten zijn akkoordtonen (G is de grondtoon van het Gmin7 akkoord en wordt in de tweede maat de kwint van het C7 akkoord) . De laatste noot E is de terts van het C7 akkoord. De korte noten die hier aan voorafgaan liggen in de ladder van F hier allebei 1 noot boven. Simpel maar super effectief. Laten we kijken naar het vervolg.

Maat 36 ( de laatste van het eerste balkje) is een mooi voorbeeld van het goed gebruiken van chromatiek. De noot Gis klinkt hier niet fout alhoewel het een grote terts is op het  E Mineur akkoord.  De noot ligt op een zwak maatdeel ( de “e” van de tweede tel ) en ligt ingeklemd tussen de G en de grondtoon van het volgende A akkoord op de tweede helft van maat 36.  Alle 5 chromatische nootjes voor die A leiden naar deze noot toe.

Merk op hoe vaak Paul Desmond gebruikt maakt van motiefjes in deze solo ; in bovenstaand fragment bijvoorbeeld op maat 40 en 41. Maar er zijn nog veel meer plaatsen waar motiefjes duidelijk te horen zijn. ( De hele eerste chorus bestaat voornamelijk uit motiefjes.)  Door motieven te spelen geef je de luisteraar  ( en jezelf ) houvast, je solo klinkt daardoor heel logisch, melodieus en vanzelfsprekend.  Om motieven te kunnen spelen heb je een tamelijk gedegen kennis nodig van ladders en de akkoorden van het liedje. Ben je nog niet zo ver gevorderd beperk je dan tot simpele noten en denk vooral in ritmische motieven , dat is een leuke opstap. TIP:  Luister naar wat je speelt; van bijna alles is wel een motiefje te maken. Voorwaarde is wel dat je de tijd neemt om even te stoppen en niet meteen weer begint met een nieuwe “riedel”,  bouw voort op wat je net hebt gespeeld.

Als je de lessen over toonladders goed hebt verteerd herken je in maat 50 – 51 een stukje van een toonladder (E in dit geval) gespeeld in terts intervallen. (vanaf het B7 akkoord).

Een niet al te lastige II- V- I progressie . prima geschikt om in 12 toonsoorten uit je hoofd te leren.

Desmond speelt later nog eens een tertsen toonladdertje en krijgt prompt antwoord van Mulligan ( luister naar het fragmentje  op het einde van de clip; 5;26 tot 5;30. )  Wederom simpel maar effectief.

Luister ook naar de swing van de lijnen. Op dit tempo is er bijna geen sprake meer van een duidelijke triolen / swing  onderverdeling van de achtste noten, het zijn bijna “rechte” / gelijke achtstes.  En toch swingt het enorm ! Onder andere door het vele gebruik van syncopen. Veel lijnen beginnen op een after beat en sommige bestaan zelfs uit louter syncopen.  Zoals hier (maat 98 t/m 101).

Leer de solo uit je hoofd, zin voor zin.  Je kunt eventueel het programma “transcribe” gebruiken om stukjes te loopen en vaak mee te spelen. Als het tempo iets te hoog voor je ligt qua techniek kun je met dit programma ook het afspelen vertragen. 85% van de originele snelheid kan een wereld van verschil maken.  Gebruik het PDF je met de nootjes alleen voor analyse ( welke noten speelt hij over de akkoorden ) of om even te checken of je het goed doet. Maar leg het zo snel mogelijk weg en kijk er niet meer naar.  Het duurt wat langer voordat je een chorus kunt spelen maar dan ken je hem ook echt.

Succes !